Føler du sig set?
– tør du lade dig blive set?

At føle os set, er helt fundamentalt for vores selvværd og vores lyst og mod til at udtrykke os og vores behov.
Hvis vi som barn har oplevet ikke at blive set af vores forældre, eller vi som voksen ikke føler os set af vores partner, vores chef på jobbet, ja alle de mennesker vi er i relationer med. Og har